Tájékoztató

A PÁRTOLÓ TAGSÁG ELŐNYE

 

Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület főleg az alábbi tevékenységeket folytatja:

 • Szakmai nyilvánosság állandó fórumainak megteremtése és működtetése.
 • Az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés, továbbá az egészségügyi rehabilitációs tevékenység fejlesztése érdekében képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, a szaksajtó szakmai támogatása.
 • A közétkeztetés különböző területein dolgozó szakemberek szakmai, jogi, etikai érdekeinek érvényesítése, képviselete, gazdasági és szociális érdekeinek megfogalmazása és a döntéshozókhoz, nyilvánossághoz közvetítése.
 • Az Egyesület tagjainak szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumokon.
 • Rendezvények, szakmai kongresszusok, közétkeztetést fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása.
 • Kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, és mindezek támogatása.
 • Más szervezetek és személyek tevékenységének, programjának szakmai támogatása a jelen alapszabályba foglalt céloknak megfelelő körben.

 

Az ÉLOSZ pártoló tagság előnyei

 • A tagdíj befizetésének évében használhatja az ÉLOSZ pártoló tagja címet!
 • “ÉLOSZ pártoló tag” tábla elhelyezésére jogosult a rendezvényeken.
 • A Közétkeztető pártoló tag elhelyezheti az “ÉLOSZ pártoló tag” táblát az intézmény konyhájában, és/vagy étkezőjében.
 • A Beszállító pártoló tag elhelyezheti az “ÉLOSZ pártoló tag” táblát a cég irodáiban, üzleteiben, gépjárművein, dokumentációin.
 • A pártoló tagok névsora minden évben megjelenik az Élelmezés szaklapban.
 • A pártoló tagok névsora folyamatosan olvasható a szövetség honlapján.
 • A pártoló tagok logoját és web lapjának linkjét elhelyezzük a szövetség honlapján.
 • A pártoló tagok tájékoztatást kapnak a szövetség életéről, aktuális eseményeiről.
 • A Beszállító pártoló tagok részére egy ÉLOSZ tag összekötőt jelölünk ki, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a pártoló taggal.